Reklamacja towaru:

Czyli zwrot towaru na skutek błędu po stronie www.outletkolobrzeg.pl

 

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru w przypadku:

 • Wykrycia wady fizycznej zakupionego modelu

 • Niezgodności wysłanego towaru z zamówieniem

 • Inne, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub regulaminu Sprzedaży internetowej outletkolobrzeg.

 

Całkowity lub częściowy zwrot zamówienia z tytułu reklamacji musi być przesłany na adres siedziby firmy

PIANA SP. Z O.O. mieszcząca się przy ul. Sienkiewicza 12 w Kołobrzegu (kod pocztowy 78-100) , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000505340 posiadającą REGON 32150465700000 oraz NIP 6711815248

Z dopiskiem (Reklamacja - sklep internetowy outletkolobrzeg)  

 

Koszt wysłania reklamowanego towaru ponosi klient, w przypadku zasadności reklamacji koszt wysyłki zostaje zwrócony przez outletkolobrzeg.

 Do każdej reklamacji należy dołączyć formularz reklamacyjny:

 • Formularz reklamacji zwrotu można wygenerować na swoim koncie na stronie www.outletkolobrzeg.pl.

 • Formularz można wypełnić własnoręcznie na dołączonym do zamówienia druku.

 • Formularz można wydrukować i wypełnić ręcznie

 

Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Czas rozpatrzenia każdej reklamacji to okres do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, outletkolobrzeg zobowiązuje się do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Kolejność działań reklamacyjnych w Moodo.

1.   Pierwszym sposobem realizacji reklamacji jest naprawa uszkodzenia lub błędu

2.   W przypadku braku możliwości naprawy, drugim sposobem realizacji reklamacji jest wymiana towaru na nowy.

3.   W przypadku kiedy powyższe punkty nie mogą być zrealizowane następuje zwrot gotówki za reklamowany towar.

 

Zwrot płatności powinien nastąpić zazwyczaj w ciągu 14 dni roboczych.

Zwrot płatności powiększony jest o koszt wysyłki reklamacji przez klienta.

 

Więcej szczegółów na regulamin

Zwrot towaru:

Czyli możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 

 • Każdemu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie 14 dni

 • Termin 14-sto dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie zamówienia do klienta.

 • Towar w przypadku zwrotu musi być oryginalnie zapakowany i bez żadnych uszkodzeń oraz znaków użytkowania.

 • Całkowity lub częściowy zwrot zamówienia musi być przesłany na adres siedziby firmy PIANA SP. Z O.O. mieszcząca się przy ul. Sienkiewicza 12 w Kołobrzegu (kod pocztowy 78-100) , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000505340 posiadającą REGON 32150465700000 oraz NIP 6711815248 • Koszt zwrotu towaru ponosi klient.

 • Do każdego zwrotu należy załączyć formularz zwrotu:

1.   Formularz zwrotu można wygenerować na swoim koncie w sklepie na stronie www.outletkolobrzeg.pl.

2.   Formularz można wypełnić własnoręcznie na dołączonym do zamówienia druku

3.   Formularz można wydrukować i wypełnić ręcznie

 • Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu

 • Zwrot płatności ze strony PIANA SP. Z O.O. mieszcząca się przy ul. Sienkiewicza 12 w Kołobrzegu (kod pocztowy 78-100) , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000505340 posiadającą REGON 32150465700000 oraz NIP 6711815248, powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni roboczych, jednakże zazwyczaj są to 1-3 dni robocze.

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.