Outletkolobrzeg.pl

Podmiot obsługujący sklep:

PIANA SP. Z O.O. mieszcząca się przy ul. Sienkiewicza 12 w Kołobrzegu (kod pocztowy 78-100) , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000505340 posiadającą REGON 32150465700000 oraz NIP 6711815248;